Għeżież Ġenituri / Kustodji
Dear Parents / Guardians

Għandkom mehmuża it-timetable tad-dħul u l-ħruġ tat-tfal għas-sena 2022/2023.
Find attached Entrance and Dismissal Timetable for 2022/2023.

Tislijiet
L-Amministrazzjoni tal-Iskola Primarja tar-Rabat
Regards
Rabat Primary School Administration