Il-Laqgħa tal-Ewwel tas-Sena għall-Ġenituri/Kustodi tat-tfal mill-Ewwel Sena sas-Sitt Sena

Data: It-Tnejn 26 ta’ Settembru 2022
Ħin: 10:00am
Post: Il-Bażilika ta’ San Pawl
– Kunu bilqegħda sal-9:55am biex fl-10:00am nibdew il-laqgħa
– Ġibu l-istationery tat-tifel/tifla tagħkom u poġġu kollox ġo basket. Iktbu l-isem u s-sena tat-tifel/tifla tagħkom fuq barra tal-basket.
– wara l-laqgħa, l-għalliema ta’ kull klassi jagħjtu l-ismijiet tal-istudenti ta’ dik il-klassi.
– il-ġenituri jmorru mal-għalliema fil-klassi u jħallu l-basket bl-istationery hemm.

IMP: meta tmorru fil-klassi, għandkom ftit minuti mal-għalliema. Ftakru li din mhix Parents’ Day.


First of Year Meeting for Year 1 to Year 6 Parents/Guardians:

Date: Monday 26th September 2022
Time: 10:00am
Location: St Paul’s Basilica
– Kindly be seated by 9:55am so that by 10:00am we’ll start the meeting.
– Bring the stationery list of your child with you. Put everything in a bag and write the name of the child and the year group on the outside of the bag.
– after the meeting, the teacher of each class will call out the names of his/her students
– the parents will go with the teacher to the classroom and they will leave the stationery bag in the class

IMP: when you go in the class you have a few minutes with the teacher. Remember that this is not a Parents’ Day.


Tislijiet
L-Amministrazzjoni tal-Iskola Primarja tar-Rabat

Kind regards
Rabat Primary School Administration